Showing page 1 of 10 pages of list content

 1. Negative allosteric modulation of the glucagon receptor by RAMP2

  1. Kaavya Krishna Kumar
  2. Evan S. O’Brien
  3. Chris H. Habrian
  4. Naomi R. Latorraca
  5. Haoqing Wang
  6. Inga Tuneew
  7. Elizabeth Montabana
  8. Susan Marqusee
  9. Daniel Hilger
  10. Ehud Y. Isacoff
  11. Jesper Mosolff Mathiesen
  12. Brian K. Kobilka
  This article has 0 evaluationsAppears in 1 listLatest version
 2. Cryo-EM complex structure of active GPR75 with a nanobody

  1. Zilin Lv
  2. Yuntong He
  3. Yuning Xiang
  4. Jing Li
  5. Shuhao Zhang
  6. Fanhao Meng
  7. Baoliang Lan
  8. Hanbo Guo
  9. Dong He
  10. Yanxia Wang
  11. Huimin Zhao
  12. Wei Zhuo
  13. Yujie Liu
  14. Xiangyu Liu
  15. Xiaodan Ni
  16. Jie Heng
  This article has 0 evaluationsAppears in 1 listLatest version